VERRONEN, Maarit

Pimeästä maasta - Helsinki Kirjayhtymä 1995 - 269 s. 22 cm

Lisäpainokset: 2. p. 1995.

9512640678


suomenkielinen kirjallisuus
suomen kieli
fantasia
erilaisuus
sopeutumattomuus
sopeutuminen
tytöt
maaseutu
finsk litteratur
finska
fantasi
olikhet
missanpassning
anpassning
flickor
landsbygd
pohjoispohjalainen kaunokirjallisuus
kehityskertomukset

Powered by Koha