JÄRVENTIE, Irmeli

Selviytyä hengiltä : sosiaalipsykologinen ja sosiaalipsykiatrinen näkökulma itsemurhiin - Helsinki Stakes Painatuskeskus [jakaja] 1993 - 228, [6] sivu 25 cm

Avhandling vid Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Väitösk. : Tampereen yliopisto. Nimiösivulla myös: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, kansanterveystieteen laitos Lisäpainokset: 1. lisäp. 1994.

9514777174


suicide
community psychiatry
suicide
dissertations, academic
psychology, social
ehkäisy
teoriat
itsetuho
psykososiaaliset tekijät
sosiaalipsykologia
elämänodotukset
sosiaaliset ongelmat
psykiatria
itsemurha
sosiaalipsykiatria
kuolema
väitöskirjat
sosiologia
sosiaalinen asema
tutkimus
selviytyminen
prevention
teorier
självdestruktion
psykosociala faktorer
socialpsykologi
förväntningar på livet
sociala problem
psykiatri
självmord
socialpsykiatri
döden
doktorsavhandlingar
sociologi
social status
forskning
coping
itsemurha
sosiaalipsykologia
psykiatria

Powered by Koha