FOUCAULT, Michel

Tarkkailla ja rangaista - Helsingissä [Hki] Otava 1980 - 382 sivua, [24] kuvasivua 21 cm

Ransk. alkuteos: Surveiller et punir.

9511056948


kriminologia
rangaistukset
rangaistuslaitokset
vankilat
historia
kurinpitomenettely
valta
kidutus
kuri
vallankäyttö
kriminaalipolitiikka
kontrollipolitiikka
valvonta
valvontajärjestelmät
yhteiskunta
vankeinhoito
pakkokeinot
rikollisuus
yhteiskuntapolitiikka
pakkolaitokset
sosiologia
arvofilosofia
täytäntöönpano
filosofia
laitokset
kasvatushistoria
oikeuslaitos
rikosoikeus
rikoksentekijät
lainsäädäntö
oikeudenmukaisuus
yhteiskuntakritiikki
oikeuskäytäntö
kriminologi
straff
straffanstalter
fängelser
historia
disciplinärt förfarande
makt
tortyr
disciplin
maktutövning
kriminalpolitik
kontrollpolitik
övervakning
övervakningssystem
samhället
fångvård
tvångsmedel
brottslighet
samhällspolitik
tvångsinrättningar
sociologi
värdefilosofi
verkställighet
filosofi
anstalter
pedagogikens historia
rättsväsen
straffrätt
gärningsmän
lagstiftning
rättvisa
samhällskritik
rättspraxis
rangaistus
kriminologia
vankilat

Powered by Koha