Tulevaisuudentutkimus : perusteet ja sovelluksia - Helsinki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2002 - 928 sivua 22 cm

Kansi- ja selkäalanimeke: Perusteet ja sovellukset. Kirjallisuusluettelo, s. 845-886.

9517463898


Information society
Forecasting
Research
learning
Computer Communication Networks
Decision Making
Efficiency, Organizational
Knowledge
tulevaisuudentutkimus
tulevaisuus
ennakointi
todennäköisyys
riskit
skenaariot
tieteenfilosofia
oppihistoria
tutkimusmenetelmät
metodologia
delfoimenetelmä
pehmeä systeemimetodologia
yhteiskuntakehitys
yhteiskunnallinen muutos
tietoyhteiskunta
kestävä kehitys
teknologinen kehitys
ympäristökysymykset
tietotekniikka
viestintätekniikka
päätöksenteko
oppiminen
verkko-oppiminen
oppimisympäristö
osaaminen
henkinen pääoma
maaseutu
postmoderni
kehitysstrategiat
vuorovaikutus
yhteiskunta
ennusteet
kulttuurievoluutio
ekologia
viestintäala
framtidsforskning
framtid
förutseende
sannolikhet
risker
scenarier
vetenskapsfilosofi
lärdomshistoria
forskningsmetoder
metodologi
delfimetoden
Soft systems methodology
samhällsutveckling
samhällsförändring
informationssamhälle
hållbar utveckling
teknologisk utveckling
miljöfrågor
informationsteknik
kommunikationsteknik
beslutsfattande
inlärning
e-lärande
inlärningsmiljö
kunnande
humankapital
landsbygd
det postmoderna
utvecklingsstrategier
växelverkan
samhället
prognoser
kulturell evolution
ekologi
kommunikationsbranschen
tulevaisuudentutkimus
tulevaisuus
tietoyhteiskunta
maaseutu
päätöksenteko
oppiminen
osaaminen
viestintä
kestävä kehitys
yhteiskuntafilosofia
Tutkimus
Teknologia
Society
Future
Research
Technology
Information society
tulevaisuudentutkimus
skenaariot
tieteenfilosofia
oppihistoria
tutkimusmenetelmät
metodologia
delfoimenetelmä
yhteiskuntakehitys
kestävä kehitys
ympäristökysymykset
tietotekniikka
viestintätekniikka
verkko-oppiminen
oppimisympäristö
riskit
todennäköisyys

Powered by Koha