PIETILÄ, Veikko

Tv-uutisista, hyvää iltaa - [Tampere] Vastapaino 1995 - 219 sivua 21 cm

Lisäpainokset: 2. p. 1996. - 3. p. 1998. Lisäpainokset: 3. p. 1998. Kansialanimeke: Uutisten salat esiin.

9519066950


sisällönanalyysi
tiedotustutkimus
uutiset
televisio-ohjelmat
tutkimus
televisiojournalismi
uutisvälitys
semiotiikka
genret
merkitykset (semantiikka)
informaatio
tiedonvälitys
joukkoviestintä
kulttuuri
viestintä
televisiotekniikka
uutistoimistot
televisiot (laitteet)
televisio (joukkoviestimet)
journalismi
maailmankuva
innehållsanalys
massmedieforskning
nyheter (meddelanden)
tv-program
forskning
tv-journalistik
nyhetsförmedling
semiotik
genrer
betydelser (semantik)
information
informationsförmedling
masskommunikation
kultur
kommunikation
tv-teknik
nyhetsbyråer
televisionsapparater
television (massmedier)
journalistik
världsbild
journalismi
joukkoviestintä
televisio
uutiset

Powered by Koha