PUOHINIEMI, Martti

Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika - [Espoo] Limor 2006 - xii, 339 s. : 25 cm

Kannessa ja selässä myös A3 = Arvot, asenteet ja ajankuva -tutkimus.

9529901623


arvot
suomalaiset
asenteet
asennemuutos
käyttäytyminen
ikäryhmät
yhteiskunnallinen muutos
suomalaisuus
väestöryhmät
tietoyhteiskunta
joukkoviestintä
yhteisöllisyys
nuoret
työikäiset
arki
trendit
tieto- ja viestintätekniikka
vuorovaikutus
viestintä
yhteiskunta
elämäntapa
seuranta
joukkoviestimet
tiedotus
työelämä
Internet
värden
finländare
attityder
attitydförändring
beteende
åldersgrupper
samhällsförändring
finskhet
befolkningsgrupper
informationssamhälle
masskommunikation
sammanhållning
ungdomar
personer i arbetsför ålder
vardag
trender
informations- och kommunikationsteknik
växelverkan
kommunikation
samhället
livsstil
uppföljning
massmedier
informationsverksamhet
arbetsliv
internet
1991-2005
Suomi
1990-luku
suomalaisuus
joukkoviestintä
arvot
Internet
viestintä
muutos
society
values
change
attitudes
way of life
information society

Powered by Koha