LUDWIG, Klemens

Vainotut kansat : kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen kirja - Helsinki Gaudeamus 1990 - 173 sivua 21 cm

kirja Alkuteos: Bedrohte Völker.

9516625002


alkuperäiskansat
etniset ryhmät
hakuteokset
kansalliset vähemmistöt
kansallisuuskysymykset
oikeudet
perusoikeudet
syrjintä
tasa-arvo
uskonnolliset vähemmistöt
uskonnolliset yhteisöt
uskonnonvapaus
uskonto ja uskonnot
vainot
vähemmistöt
kansallisuusliikkeet
armenialaiset
palestiinalaiset
intiaanit
albaanit
saamelaiset
urbefolkningar
etniska grupper
uppslagsverk
nationella minoriteter
nationalitetsfrågor
rättigheter
grundrättigheter
diskriminering
jämställdhet
religiösa minoriteter
religiösa samfund
religionsfrihet
religion och religioner
förföljelser
minoriteter
nationella rörelser
armenier
palestinier
indianer
albaner
samer
minorities
race relations
alkuperäiskansat
alkuperäisväestö
kansallisuus
perusoikeudet
uskonnonvapaus
uskontokunta
vähemmistökansallisuus
vähemmistöt

Powered by Koha