KUNELIUS, Risto

Viestinnän vallassa : johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin - Porvoo Helsinki Juva WSOY 1998. - 251 sivua 21 cm

Lisäpainokset: 2. p. 1999. - 3. p. 2001. - 4. p. 2002 (Dark). 1.-2. p. 1999. Lisäpainokset: 2. p. 1999. - 3. p. 2001. - 4. p. 2002. 1.-4.p. 2002

9510220140


viestintäkulttuuri
viestinnän sosiologia
valta
vaikuttaminen
semiotiikka
käyttö
journalismi
joukkoviestintä
joukkoviestimet
viestintä
vaikutukset
tutkimus
viestimet
tulkinta
tehtävät
sosiologia
merkitykset (semantiikka)
kieli ja kielet
kulttuuri
historia
mediakulttuuri
kommunikationskultur
kommunikation
effekter
forskning
kommunikationssociologi
medier (kommunikation)
makt
påverkan
tolkning (kognition)
uppgifter
sociologi
semiotik
betydelser (semantik)
språk
användning
kultur
journalistik
masskommunikation
massmedier
historia
mediekultur
viestintä
journalismi
joukkoviestintä
Mass communication
Journalism
Joukkotiedotus
Communication

Powered by Koha