HASSINEN, Pirjo

Viimeinen syli - Helsingissä Otava 1998 - 304 s. 21 cm

kirja

9511155873


suomenkielinen kirjallisuus
suomen kieli
hyväksikäyttö
riippuvuus
symboliikka
yhteiskuntakritiikki
finsk litteratur
finska
utnyttjande
beroende
symbolik
samhällskritik
romaner
romaanit
kolmiodraama
ikuinen rakkaus
yhteiskuntakritiikki
elämänvalhe
seksuaalisuus
riippuvuus
hyväksikäyttö
itsemurha
julkisuus
kuolema
symboliikka
työttömyys
hautausurakoitsijat
sosiaalityöntekijät
huono-osaiset
virastot
viattomuus
Maria, Jeesuksen äiti
parisuhde
tuli
1990-luku
myytit

Powered by Koha