Yhteisödynamiikka : ihminen muuttuvassa työyhteisössä ja kulttuurissa / - Jyväskylä : Atena kustannus, 1991 - 269 s. ; 22 cm

Antti-Veikko Perheentuvalle omistettu juhlakirja hänen täyttäessään 60-vuotta 3.11.90.

9519362363 20135


Work
Cultural Evolution
Culture
Psychology, Social
kehittäminen
organisaatiokulttuuri
dynamiikka
väkivalta
työyhteisöt
yhteisöt
mielenterveys
kehitysvammaiset
johtajuus
organisaatiot
työelämä
ihmissuhteet
työolot
organisaatioilmasto
työpsykologia
sosiaalinen ympäristö
sosiaalipsykologia
vuorovaikutus
kulttuuri
seurakunnat
juhlajulkaisut
valta
hoitoyhteisöt
sosiaalinen muutos
johtaminen
ydinenergia
utveckling (verksamhet)
organisationskultur
dynamik
våld
arbetsgemenskaper
gemenskaper
mental hälsa
personer med utvecklingsstörning
ledarskap (egenskaper)
organisationer
arbetsliv
mänskliga relationer
arbetsförhållanden
organisationsklimat
arbetspsykologi
social miljö
socialpsykologi
växelverkan
kultur
församlingar
festskrifter
makt
vårdkollektiv
social förändring
ledarskap (verksamhetsledning)
kärnenergi
työpsykologia
mielenterveys
johtajuus
työolot

Powered by Koha