SAARIKOSKI, Helena

Mistä on huonot tytöt tehty? - Helsinki Tammi 2001 - 296, [1] s. 23 cm

Kirja.

9513117960


skolan
kouluyhteisö
naiset
minäkuva
prostituutio
naistutkimus
seksismi
seksuaaliterveys
huhut
koulut
sukupuoliroolit
nuorisokulttuuri
naisen asema
tasa-arvo
identiteetti
ruumiinkuva
sosiaalinen kontrolli
kulttuurintutkimus
kiusaaminen
naiskuva
seksuaalinen identiteetti
seksuaalinen käyttäytyminen
arkkityypit
häpeä
seksuaalisuus
sukupuolinen häirintä
koulukiusaaminen
naiseus
juoruilu
leimaus
tytöt
maine
nimittely
naisellisuus
asenteet
henkinen väkivalta
kategoriat
myytit
sukupuolimoraali
skolgemenskap
kvinnor
jagföreställning
prostitution
kvinnoforskning
sexism
sexualhälsa
rykten
skolor (läroanstalter)
könsroller
ungdomskultur
kvinnans ställning
jämställdhet
identitet (självbild)
kroppsuppfattning
social kontroll
kulturforskning
mobbning
kvinnobilden
sexuell identitet
sexuellt beteende
arketyper
skam
sexualitet
sexuellt trakasseri
skolmobbning
kvinnoskap
skvaller
stämpling
flickor
rykte
nedsättande benämning
kvinnlighet
attityder
psykiskt våld
kategorier
myter
sexualmoral

Powered by Koha