Adolf Ivar Arwidsson näkijä ja tekijä - Jyväskylä Atena kustannus 1992 - 160 s. 22 cm

Kuv. ja tekstiä kansien suojalehdillä Nimeke kannessa: Arwidsson : Adolf Ivar Arwidsson : näkijä ja tekijä. Sisältö: Tienhaarassa - nuoren Arwidssonin poliittinen toiminta / Pirkko Rommi. Arwidsson romantikkona ja runoilijana / Jukka Ammondt. Arwidsson historiantutkijana / Kauko Pirinen. Arwidsson Ruotsissa / Olavi Junnila. Kannessa myös: Arwidsson.

9519362533


kansallismielisyys
henkilöhistoria
tiedemiehet
runoilijat
kansallisuusaate
suomalaisuus
autonomian aika
fennofiilit
elämäkerrat
kirjastonhoitajat
nationalismi
personhistoria
vetenskapsmän
diktare
nationalitetsidén
finskhet
autonoma tiden
fennofiler
biografier
bibliotekarier
nationalism

Powered by Koha