Färsaarten, Grönlannin, Islannin ja Saamen kirjallisuus - Hki Kirjastopalvelu 1985 - 144 sivua 21 cm

kirja Julkaisu perustuu Rovaniemellä huhtikuussa 1984 pidettyyn Färsaarten, Grönlannin, Islannin ja saamelaisen kirjallisuuden seminaariin.

9516921272


kirjallisuudenhistoria
saamelaiset
kirjallisuus
kulttuuri
kaunokirjallisuus
bibliografiat
kirjallisuudentutkimus
fäärinkielinen kirjallisuus
grönlanninkielinen kirjallisuus
islanninkielinen kirjallisuus
saamenkielinen kirjallisuus
kielelliset vähemmistöt
vertaileva kirjallisuudentutkimus
vähemmistökielet
saamen kieli
litteraturhistoria
samer
litteratur
kultur
skönlitteratur
bibliografier
litteraturvetenskap
färöisk litteratur
grönländsk litteratur
isländsk litteratur
litteratur på samiska
språkliga minoriteter
komparativ litteraturforskning
minoritetsspråk
samiska

Powered by Koha