STIGLITZ, Joseph E.

Globalisaation sivutuotteet - Helsinki Like Suomen rauhanpuolustajat 2004 - 362 s. 20 cm

Kannessa: Kansantaloustieteen Nobel 2001.

9524714302


rahoitusmarkkinat
talous
kansainvälistyminen
vaikutukset
lama
talousjärjestelmät
kriisit
siirtymätalous
yksityistäminen
markkinatalous
kilpailupolitiikka
talouspolitiikka
talousteoriat
kansainväliset talousjärjestöt
yhteiskuntakehitys
globalisaatio
kansainvälinen talous
kansainvälinen kauppa
taloudellinen integraatio
yhteiskunnalliset vaikutukset
kehitysmaat
finansmarknaden
ekonomi
internationalisering
effekter
recession
ekonomiska system
kriser
övergångsekonomi
privatisering (ekonomi)
marknadsekonomi
konkurrenspolitik
ekonomisk politik
ekonomiska teorier
internationella ekonomiska organisationer
samhällsutveckling
globalisering
internationell ekonomi
internationell handel
ekonomisk integration
samhälleliga effekter
utvecklingsländer
Kansainvälinen valuuttarahasto
lama
globalisaatio
kansainvälinen talous
kansainvälinen kauppa
Rahoitusmarkkinat
Kansainvälinen valuuttarahasto
Globalisaatio
Kehitysmaat
Financial markets
International Monetary Fund
Globalization
Developing countries

Powered by Koha