Sihvonen, Jukka,

Aineeton syli : johdatus audiovisuaaliseen tulevaisuuteen / - [Helsinki] : Gaudeamus, 1996 - 201 sivua : 21 cm

9516626661


ääni
elokuvakasvatus
joukkoviestintä
koulukasvatus
viestintä
opetus
tiedotustutkimus
kulttuurintutkimus
mediatiede
viestintäkulttuuri
postmodernismi
taiteentutkimus
mediakritiikki
elokuvat
tiedotusoppi
sähköinen viestintä
televisio (joukkoviestimet)
kasvatus
kuva-analyysi
taidefilosofia
audiovisuaalinen viestintä
kuvallinen viestintä
viestintäkasvatus
mediataide
elokuvataide
teknologia
kuvat
virtuaalitodellisuus
ihminen-konejärjestelmät
ihminen
vuorovaikutus
sähköinen taide
tieteiskirjallisuus
tieteiselokuvat
ruumis
elokuvateoria
ruumiillisuus
filmfostran
masskommunikation
fostran i skolan
kommunikation
undervisning
massmedieforskning
kulturforskning
medievetenskap
kommunikationskultur
postmodernism
konstforskning
mediekritik
filmer
kommunikationslära
elektronisk kommunikation
television (massmedier)
fostran
bildanalys
konstfilosofi
audiovisuell kommunikation
bildkommunikation
kommunikationsfostran
mediekonst
filmkonst
teknologi
bilder
virtuell verklighet
människa-maskinsystem
människan
växelverkan
elektronisk konst
science fiction-litteratur
science fiction-filmer
kroppen
filmteori
kroppslighet

Powered by Koha