HEIKKINEN, Vesa

Hölynpölynimuri - Helsingissä Otava 2008 - 223 s. 21 cm

Kirja

9789511218449


tolkning
kielenkäyttö
semantiikka
politiikka
joukkoviestintä
media
mainonta
viestintä
kieli ja kielet
yleiskieli
merkitykset (semantiikka)
tulkinta
vuorovaikutus
erikoiskielet
ammattikieli
kielellinen vuorovaikutus
valta
kielenhuolto
tekstit
tekstitaito
informaatio
yhteiskuntakritiikki
kielitiede
kirjoittaminen
suomen kieli
joukkoviestimet
språkbruk
semantik
politik
masskommunikation
media
reklam (marknadsföring)
kommunikation
språk
riksspråk
betydelser (semantik)
tolkning (kognition)
växelverkan
specialspråk
fackspråk
språklig interaktion
makt
språkvård
texter
textkunskap
information
samhällskritik
språkvetenskap
skrivande
finska
massmedier
kielitiede
kirjoittaminen
communication
linguistics
writing
viestintä
media
kielellinen vaikuttaminen
vuorovaikutus
politiikan kieli
mainoskieli
kielellinen vaikuttaminen
linguistic influence
language of politics
language of advertising
linguistic influence
interaction

Powered by Koha