PELTOLA, Jarmo

1930-luvun lama teollisuuskaupungissa 3 : valta ja lamapolitiikka Tampereella 1928-1938 - [Tampere] Tampere University Press Taju [jakaja] 2008 - 411 s. 25 cm

Kirja.

9789514472336


vallankäyttö
poliittinen historia
kaupunginhallitukset
työelämän suhteet
työnantajat
ammattiyhdistysliike
ammattiyhdistystoiminta
työttömyys
teollisuusyhdyskunnat
lama
pula-ajat
sosiaalihistoria
kaupunkihistoria
teollisuuskaupungit
historia
paikallisyhteisöt
valta
työläiset
palkkaus
politiikka
taloushistoria
työväenliike
ammatillinen järjestäytyminen
palkat
köyhäinhoito
ammattiyhdistykset
puolueet
voimankäyttö
maktutövning
politisk historia
stadsstyrelser
relationer i arbetslivet
arbetsgivare
fackföreningsrörelsen
fackföreningsverksamhet
arbetslöshet
industrisamhällen
recession
kristider
socialhistoria
stadshistoria
industristäder
historia
lokalsamhällen
makt
arbetare
avlöning
politik
ekonomisk historia
arbetarrörelsen
facklig organisering
löner
fattigvård
fackföreningar
partier
maktbruk
työväenliike
palkat
köyhäinhoito
historia
työttömyys
lama
talouspula 1930-luku
ammatillinen järjestäytyminen
ammattiyhdistykset
recession
lama
työttömyys
yhteiskunta
historia
taloushistoria
unemployment
politics
history
economic history

Powered by Koha