RATIA, Aatto

Lohkareesta emäkallioon - jäätiköstä maaperäksi - Helsinki Tammi 1996 - 222 s 22 cm

Kirja

9513107183


geologia
kallioperä
maaperä
mineraalit
kivilajit
sedimentit
jääkaudet
malmit
malminetsintä
geologi
berggrund
jord
mineraler
bergarter
sediment
istider
malmer
malmletning

Powered by Koha