BOYER, Pascal

Ja ihminen loi jumalat - Helsinki WSOY 2007 - 415 s. 22 cm

Kansi alanimeke: Miten uskonto selitetään.

9789510318157


väkivalta
uskonnonfilosofia
kognitiivinen uskontotiede
uskonnollisuus
usko
uskonto (uskominen)
uskomukset
jumalakäsitykset
Jumala
jumalat
rituaalit
paranormaalit ilmiöt
uskontotiede
ihminen
tarpeet
selittäminen
ymmärtäminen
uskonnon alkuperäteoriat
teoriat
moraali
psykologia
uskontopsykologia
kuolemakäsitykset
våld
religionsfilosofi
kognitiv religionsvetenskap
religiositet
tro
religion (tro)
trosföreställningar
gudsuppfattningar
Gud
gudar
ritualer
övernaturliga fenomen
religionsvetenskap
människan
behov
förklaring
förståelse
religionens ursprungsteorier
teorier
moral
psykologi
religionspsykologi
dödsuppfattningar
kuolemakäsitykset
paranormaalit ilmiöt
paranormaalit ilmiöt

Powered by Koha