OJALA, Kari

Kestävän yhdyskunnan käsikirja - Helsinki KL-kustannus 2000 - 224 sivua 25 cm

Kirja Kannessa myös: Ekologia, maankäyttö, liikenne, energia, jäte, vesi, rakentaminen.

9519849807


samhällsplanering
kestävä kehitys
yhdyskuntarakenne
yhdyskuntasuunnittelu
jätehuolto
energialähteet
ekologinen rakentaminen
liikennesuunnittelu
vesihuolto
ympäristö
liikenne
asuminen
viheralueet
kaupungit
energia
vesi
rakentaminen
yhdyskunnat
ekologia
yhteiskunta
kestävyys
kaupunkisuunnittelu
ympäristösuunnittelu
työssäkäynti
ilmastonmuutokset
kunnallistekniikka
luonto
ympäristönsuojelu
päästöt
luonnonvarat
tuulienergia
turve
aurinkoenergia
bioenergia
vesivoima
ydinenergia
ongelmajätteet
fossiiliset polttoaineet
puu (luonnonmateriaalit)
biokaasu
lämpöpumput
hållbar utveckling
samhällsstruktur (områdesstruktur)
samhällsplanering (lokalsamhället)
avfallshantering
energikällor
ekologiskt byggande
trafikplanering
vattentjänster
miljö
trafik
boende
grönområden
städer
energi
vatten
byggande
samhällen
ekologi
samhället
hållbarhet (resistens)
stadsplanering
miljöplanering
arbetande
klimatförändringar
kommunalteknik
naturen
miljöskydd
utsläpp
naturresurser
vindkraft
torv
solenergi
bioenergi
vattenkraft
kärnenergi
problemavfall
fossila bränslen
trä
biogas
värmepumpar

Powered by Koha