Sijoiltaan menneet : kulutuksen häätämä elämä - Helsinki Siemenpuu-säätiö Into 2012 - 184 sivua 17 x 24 cm

Sisältää hakemiston.

9789522641755


väestönsiirrot
häätö
paikallisyhteisöt
kylät
asukkaat
elinkeinot
luontaiselinkeinot
alkuperäiskansat
ihmisoikeudet
maanomistus
luonnonvarat
kehitysmaat
suuryritykset
kansainväliset yritykset
kaivokset
tehomaatalous
maatalouspolitiikka
tehokalastus
hakkuut
plantaasit
voimalat
tekoaltaat
saamelaiset
ympäristövaikutukset
ympäristön saastuminen
ilmastonmuutokset
ympäristökonfliktit
talouskasvu
kulutus
ekologinen kestävyys
kestävä kulutus
kestävä kehitys
eettinen kulutus
liikakalastus
muuttoliike
suurkaupungit
maatalous
pienviljelijät
vaihtoehtoliikkeet
vaihtoehtoinen elämäntapa
omavaraisuus
pakolaiset
energiapolitiikka
kaivosteollisuus
ympäristöongelmat
maailmanlaajuiset ongelmat
vesivoimalat
taloudellinen kehitys
arvot
eettisyys
ekologisuus
elinolot
globalisaatio
luonnonsuojelu
karkotus
köyhyys
oikeudet
onnettomuudet
vapaakauppa
saastuminen
rikokset
befolkningsomflyttningar
vräkning
lokalsamhällen
byar
invånare
näringar
naturnäringar
urbefolkningar
mänskliga rättigheter
jordinnehav
naturresurser
utvecklingsländer
storföretag
internationella företag
gruvor
intensivt jordbruk
jordbrukspolitik
intensivfiske
avverkningar
plantager
kraftverk
konstgjorda sjöar
samer
miljöeffekter
miljöförorening
klimatförändringar
miljökonflikter
ekonomisk tillväxt
konsumtion
ekologisk hållbarhet
hållbar konsumtion
hållbar utveckling
etisk konsumtion
överfiske
flyttningsrörelse
storstäder
lantbruk
småbrukare
alternativrörelser
alternativ livsstil
självförsörjning
flyktingar
energipolitik
gruvindustri
miljöproblem
globala problem
vattenkraftverk
ekonomisk utveckling
värden
etiskhet
ekologisk aspekt
levnadsförhållanden
globalisering
naturskydd
förvisning
fattigdom
rättigheter
olyckor
frihandel
förorenande
brott (juridik)

Powered by Koha