TALEB, Nassim Nicholas

Musta joutsen erittäin epätodennäköisen vaikutus - Helsinki Terra Cognita 2010 - 510 sivua 23 cm

kirja S. 447-451: Sanasto.

9789525697377


informaatio
ennusteet
ennustettavuus
tulevaisuus
sattuma
todennäköisyys
epävarmuus
päättely
varmuus
tieto
ennakointi
filosofia
tietoteoria
informaatioteoriat
yllätykset
kritiikki
riskienhallinta
päätöksenteko
muutos
förutseende
filosofi
kunskapsteori
informationsteorier
överraskningar
kritik
riskhantering
beslutsfattande
information
prognoser
förutsägbarhet
framtid
slump
sannolikhet
osäkerhet
slutledning
förvissning
kunskap
förändring

Powered by Koha