Jos A niin... - Tampere Vastapaino 1994 - 179 s. 21 cm

Kirja on Antti Eskolan 60-vuotisjuhlakirja. Varianttikappale (sisältää tabula gratulatorian, 188 s.).

9519066810


social sciences
sosiaalipsykologia
sosiaalitieteet
yhteiskuntatieteet
metodologia
yhteiskuntarakenne
yhteiskuntaluokat
postmodernismi
tutkimus
juhlajulkaisut
sosiologit
tutkimusmenetelmät
tarinat
narratiivisuus
tiede
tiedeyhteisöt
ihminen
sosiologia
socialpsykologi
socialvetenskaper
samhällsvetenskaper
metodologi
samhällsstruktur (social struktur)
samhällsklasser
postmodernism
forskning
festskrifter
sociologer
forskningsmetoder
sägner
narrativitet
vetenskap
forskarsamhällen
människan
sociologi

Powered by Koha