PIETILÄ, Veikko

Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä - Tampere Vastapaino 1997 - 409 sivua 21 cm

Lisäpainokset: 2. p. 2005. Lisäpainokset: 2. p. 2005. - 3. p. 2007. 3. p. 2007.

9517680252


joukkoviestintä
tutkimus
tiedotustutkimus
journalistiikka
oppihistoria
historia
kulttuurintutkimus
viestintä
yhteiskunta
Frankfurtin koulukunta
feminismi
postmodernismi
viestinnän sosiologia
tiedonvälitys
sosiologia
joukkoviestimet
tutkimusmenetelmät
tieteenhistoria
tiedotusoppi
viestimet
masskommunikation
forskning
massmedieforskning
journalistikvetenskap
lärdomshistoria
historia
kulturforskning
kommunikation
samhället
Frankfurtskolan
feminism
postmodernism
kommunikationssociologi
informationsförmedling
sociologi
massmedier
forskningsmetoder
vetenskapshistoria
kommunikationslära
medier (kommunikation)
tutkimus
viestintä
joukkoviestintä

Powered by Koha