HANNULA, Mika

Kaikki tai ei mitään : kriittinen teoria, nykytaide ja visuaalinen kulttuuri - Helsinki Kuvataideakatemia 2003 - 215 s. 21 cm

Kirja

951532534X


valistus
taiteentutkimus
taide
poststrukturalismi
hermeneutiikka
feminismi
postkolonialismi
identiteetti
visuaalinen kulttuuri
kriittinen teoria
kritiikki
kuvataide
teoriat
tutkimus
feministinen estetiikka
nykytaide
visuaalinen viestintä
visualisointi
strukturalismi
valistus (aatteet)
konstforskning
konst
poststrukturalism
hermeneutik
feminism
postkolonialism
identitet (självbild)
visuell kultur
kritisk teori
kritik
bildkonst
teorier
forskning
feministisk estetik
nutidskonst
visuell kommunikation
visualisering
strukturalism
upplysning (idéer)

Powered by Koha