KOSKI, Markku

Alemmat taiteet - Hki Odessa 1985 - 176 sivua 22 cm

kirja

9519178090


esseet
joukkoviestintä
kulttuuri
populaarikulttuuri
tutkimus
musiikki
politiikka
elokuvat
televisio (joukkoviestimet)
populaarimusiikki
taide
viihdemusiikki
viihdeteollisuus
essäer
masskommunikation
kultur
populärkultur
forskning
musik
politik
filmer
television (massmedier)
populärmusik
konst
underhållningsmusik
underhållningsindustri
kulttuurihistoria
elokuvataide
kulttuurisosiologia
kulturhistoria
filmkonst
kultursociologi

Powered by Koha