Suhonen, Pertti,

Kaksisuuntainen peili : mielipidetutkimukset julkisuudessa ja politiikassa / - Helsinki : Hanki ja jää, 1991 - 128 sivua : 20 cm

9518916241


mielipidetutkimus
kyselytutkimus
yleinen mielipide
haastattelututkimus
mielipiteet
kansalaiset
viestinnän sosiologia
tiedotustutkimus
demokratia
joukkoviestintä
manipulaatio
vaikuttaminen
asenteet
yleisö
arvot
politiikka
poliittiset asenteet
pakolaiset
ympäristö
ulkopolitiikka
sukupuoliroolit
tutkimus
opinionsundersökning
enkätundersökning
allmänna opinionen
intervjuundersökning
opinioner
medborgare
kommunikationssociologi
massmedieforskning
demokrati
masskommunikation
manipulation
påverkan
attityder
publik
värden
politik
politiska attityder
flyktingar
miljö
utrikespolitik
könsroller
forskning
mielipidetutkimus
Tutkimusmenetelmät
Politiikka
Yhteiskunta
Mielipiteet
Research methods
Politics
Society
Opinions

Powered by Koha