Suominen, Jaakko,

Koneen kokemus : tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle / - Tampere : Vastapaino, 2003 - 299 sivua : 21 cm

9517681399


tietotekniikka
teknologinen kehitys
teknologia
tietokoneet
robotit
ihminen-konejärjestelmät
modernisaatio
historia
tietojenkäsittely
kulttuuri
kulttuurin muutos
moderni
muutos
konetekniikka
mielikuvat
työ
asiantuntijuus
mikrotietokoneet
yhteiskunta
informationsteknik
teknologisk utveckling
teknologi
datorer
robotar
människa-maskinsystem
modernisering
historia
databehandling
kultur
kulturförändring
det moderna
förändring
maskinteknik
föreställningar (uppfattningar)
arbete
expertis
persondatorer
samhället
tietotekniikka
Tietotekniikka
Tekniikka
Tietokoneet
Yhteiskunta
Historia
Information technology
Technology
Computers
Society
History

Powered by Koha