PUOHINIEMI, Martti

Arvot, asenteet ja ajankuva - [Espoo] Limor 2002 - ix, 373, [4] s. 25 cm

A3-tutkimus. Kannessa myös tutkimuksen lyhenne A3. Kansialanimeke: Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan.

9529901607


arvot
muutos
suomalaiset
asenteet
tietoyhteiskunta
yhteiskunta
tulevaisuudenodotukset
uhkakuvat
yhteiskunnallinen muutos
kuluttajakäyttäytyminen
sosiaalipsykologia
arki
elämänodotukset
yhteiskuntakehitys
tulevaisuus
kyselytutkimus
sosiaalinen muutos
etiikka
vapaa-aika
värden
förändring
finländare
attityder
informationssamhälle
samhället
framtidsförväntningar
hotbilder
samhällsförändring
konsumentbeteende
socialpsykologi
vardag
förväntningar på livet
samhällsutveckling
framtid
enkätundersökning
social förändring
etik
fritid
sosiaalinen muutos
asenteet
arvot
Yhteiskunta
Arvot
Asenteet
Etiikka
Society
Values
Attitudes
Ethics
yhteiskunta

Powered by Koha