CHUA, Amy

Maailma liekeissä : globaali markkinatalous, demokratia ja konfliktit - Helsinki Like Suomen rauhanpuolustajat 2006 - 431 s. 20 cm

kirja

9524716399


globalisaatio
markkinatalous
demokratia
etniset vähemmistöt
valta
konfliktit
etniset ryhmät
poliittinen väkivalta
poliittinen kehitys
kansainväliset suhteet
kansainvälinen kauppa
länsimaat
yhteiskunnalliset vaikutukset
vähemmistöt
oikeudenmukaisuus
yhteiskuntakritiikki
kansainvälinen talous
yhteiskuntafilosofia
etnisyys
ylikansallisuus
kansallinen identiteetti
kriisit
talouselämä
globalisering
marknadsekonomi
demokrati
etniska minoriteter
makt
konflikter
etniska grupper
politiskt våld
politisk utveckling
internationella relationer
internationell handel
västerlandet
samhälleliga effekter
minoriteter
rättvisa
samhällskritik
internationell ekonomi
samhällsfilosofi
etnicitet
övernationell karaktär
nationell identitet
kriser
ekonomiskt liv

Powered by Koha