Vigor, P. H.

Marxismi / - Helsinki : Kirjayhtymä, 1966 - 306 s


ideologiat
marxismi
kommunismi
marxismi-leninismi
talouspolitiikka
yhteiskuntafilosofia
valtiofilosofia
marxilainen taloustiede
ideologier
marxism
kommunism
marxism-leninism
ekonomisk politik
samhällsfilosofi
statsfilosofi
marxistisk nationalekonomi
sosialistinen talousjärjestelmä
marxismi

Powered by Koha