TEMPAKKA, Tiia

Muutaheinää : havaintoja suomen kielestä - Helsingissä Otava 2005 - 144 sivua 21 cm

Kuvat: Marjo Saarela.

9511198416


ilmaisu
keskustelu
kielenkäyttö
kirjallinen viestintä
puhekieli
sanaton viestintä
suomen kieli
kielellinen vuorovaikutus
kielioppi
oppikirjat
ulkomaalaiset
ilmaukset
uttryckande
samtal
språkbruk
skriftlig kommunikation
talspråk
icke-verbal kommunikation
finska
språklig interaktion
grammatik
läroböcker
utlänningar
uttryck
kielenopetus
oppikirjat
ulkomaalaisopetus

Powered by Koha