000 01249cam a2200529 i 4500
020 _a9519066918
100 1 _aLEHTONEN, Mikko
245 1 0 _aPikku jättiläisiä
260 _aTampere
_bVastapaino
_c1995
300 _a208 sivua
_c21 cm
500 _3kirja
650 7 _amaskuliinisuus
650 7 _amieheys
650 7 _aidentiteetti
650 7 _amiehet
650 7 _amiestutkimus
650 7 _akirjallisuudentutkimus
650 7 _asukupuoli
650 7 _apoliitikot
650 7 _akulttuuri
650 7 _asukupuoliroolit
650 7 _akulttuurierot
650 7 _afilosofia
650 7 _apsyykkinen kehitys
650 7 _asosiologia
650 7 _avuorovaikutus
650 7 _amiehen asema
650 7 _asuomalaisuus
650 7 _amanlighet
650 7 _amansrollen
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _amän
650 7 _amansforskning
650 7 _alitteraturvetenskap
650 7 _akön
650 7 _apolitiker
650 7 _akultur
650 7 _akönsroller
650 7 _akulturskillnader
650 7 _afilosofi
650 7 _apsykisk utveckling
650 7 _asociologi
650 7 _aväxelverkan
650 7 _amannens ställning
650 7 _afinskhet
942 _h32.3
999 _c11704
_d11704