000 01694cam a2200661 i 4500
020 _a9789516627673
020 _a9516627676
100 1 _aDEWEY, John
245 1 0 _aPyrkimys varmuuteen :
_btutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta
260 _aHelsinki
_bGaudeamus
_c1999
300 _a272 sivua
_c21 cm
500 _aLisäpainokset: 2010.
650 7 _atietoteoria
650 7 _anaturalismi (filosofia)
650 7 _avarmuus
650 7 _atoiminta
650 7 _afilosofia
650 7 _atieto
650 7 _apragmatismi
650 7 _atieteenhistoria
650 7 _aajattelu
650 7 _aymmärtäminen
650 7 _akasvatussosiologia
650 7 _akasvatusfilosofia
650 7 _atieteentutkimus
650 7 _akritiikki
650 7 _atodellisuus
650 7 _atieteenfilosofia
650 7 _ayhteiskuntafilosofia
650 7 _atieteenteoria
650 7 _aturvallisuus
650 7 _atiede
650 7 _akunskapsteori
650 7 _anaturalism (filosofi)
650 7 _aförvissning
650 7 _averksamhet
650 7 _afilosofi
650 7 _akunskap
650 7 _apragmatism
650 7 _avetenskapshistoria
650 7 _atänkande
650 7 _aförståelse
650 7 _apedagogisk sociologi
650 7 _apedagogisk filosofi
650 7 _aforskning om vetenskapen
650 7 _akritik
650 7 _averklighet
650 7 _avetenskapsfilosofi
650 7 _asamhällsfilosofi
650 7 _avetenskapsteori
650 7 _asäkerhet och trygghet
650 7 _avetenskap
650 7 _ayhteiskuntafilosofia
650 7 _afilosofia
650 7 _atieteenhistoria
700 1 _aMäättänen, Pentti
942 _h11.5
999 _c12545
_d12545