000 04016cam a2201501 i 4500
020 _a9517463898
245 0 0 _aTulevaisuudentutkimus :
_bperusteet ja sovelluksia
260 _aHelsinki
_bSuomalaisen Kirjallisuuden Seura
_c2002
300 _a928 sivua
_c22 cm
500 _aKansi- ja selkäalanimeke: Perusteet ja sovellukset.
500 _aKirjallisuusluettelo, s. 845-886.
650 0 _aInformation society
650 2 _aForecasting
650 2 _aResearch
650 2 _alearning
650 2 _aComputer Communication Networks
650 2 _aDecision Making
650 2 _aEfficiency, Organizational
650 2 _aKnowledge
650 7 _atulevaisuudentutkimus
650 7 _atulevaisuus
650 7 _aennakointi
650 7 _atodennäköisyys
650 7 _ariskit
650 7 _askenaariot
650 7 _atieteenfilosofia
650 7 _aoppihistoria
650 7 _atutkimusmenetelmät
650 7 _ametodologia
650 7 _adelfoimenetelmä
650 7 _apehmeä systeemimetodologia
650 7 _ayhteiskuntakehitys
650 7 _ayhteiskunnallinen muutos
650 7 _atietoyhteiskunta
650 7 _akestävä kehitys
650 7 _ateknologinen kehitys
650 7 _aympäristökysymykset
650 7 _atietotekniikka
650 7 _aviestintätekniikka
650 7 _apäätöksenteko
650 7 _aoppiminen
650 7 _averkko-oppiminen
650 7 _aoppimisympäristö
650 7 _aosaaminen
650 7 _ahenkinen pääoma
650 7 _amaaseutu
650 7 _apostmoderni
650 7 _akehitysstrategiat
650 7 _avuorovaikutus
650 7 _ayhteiskunta
650 7 _aennusteet
650 7 _akulttuurievoluutio
650 7 _aekologia
650 7 _aviestintäala
650 7 _aframtidsforskning
650 7 _aframtid
650 7 _aförutseende
650 7 _asannolikhet
650 7 _arisker
650 7 _ascenarier
650 7 _avetenskapsfilosofi
650 7 _alärdomshistoria
650 7 _aforskningsmetoder
650 7 _ametodologi
650 7 _adelfimetoden
650 7 _aSoft systems methodology
650 7 _asamhällsutveckling
650 7 _asamhällsförändring
650 7 _ainformationssamhälle
650 7 _ahållbar utveckling
650 7 _ateknologisk utveckling
650 7 _amiljöfrågor
650 7 _ainformationsteknik
650 7 _akommunikationsteknik
650 7 _abeslutsfattande
650 7 _ainlärning
650 7 _ae-lärande
650 7 _ainlärningsmiljö
650 7 _akunnande
650 7 _ahumankapital
650 7 _alandsbygd
650 7 _adet postmoderna
650 7 _autvecklingsstrategier
650 7 _aväxelverkan
650 7 _asamhället
650 7 _aprognoser
650 7 _akulturell evolution
650 7 _aekologi
650 7 _akommunikationsbranschen
650 7 _atulevaisuudentutkimus
650 7 _atulevaisuus
650 7 _atietoyhteiskunta
650 7 _amaaseutu
650 7 _apäätöksenteko
650 7 _aoppiminen
650 7 _aosaaminen
650 7 _aviestintä
650 7 _akestävä kehitys
650 7 _ayhteiskuntafilosofia
650 7 _aTutkimus
650 7 _aTeknologia
650 7 _aSociety
650 7 _aFuture
650 7 _aResearch
650 7 _aTechnology
650 7 _aInformation society
650 7 _atulevaisuudentutkimus
650 7 _askenaariot
650 7 _atieteenfilosofia
650 7 _aoppihistoria
650 7 _atutkimusmenetelmät
650 7 _ametodologia
650 7 _adelfoimenetelmä
650 7 _ayhteiskuntakehitys
650 7 _akestävä kehitys
650 7 _aympäristökysymykset
650 7 _atietotekniikka
650 7 _aviestintätekniikka
650 7 _averkko-oppiminen
650 7 _aoppimisympäristö
650 7 _ariskit
650 7 _atodennäköisyys
700 1 _aKamppinen, Matti
700 1 _aKuusi, Osmo
700 1 _aSöderlund, Sari
700 1 _aBoström, Sebastian
942 _h30.111
999 _c16702
_d16702