000 01037cam a2200421zi 4500
020 _a9512317575
100 1 _aJAMES, William
245 1 0 _aUskonnollinen kokemus
260 _aHämeenlinna
_bKaristo
_c1981
300 _a366 s.
_c25 cm
500 _3Kirja
650 7 _auskonnolliset kokemukset
650 7 _auskontopsykologia
650 7 _amystiikka
650 7 _akääntymys
650 7 _auskonnonfilosofia
650 7 _auskonnollisuus
650 7 _apragmatismi
650 7 _areligiösa upplevelser
650 7 _areligionspsykologi
650 7 _amystik
650 7 _aomvändelse
650 7 _areligionsfilosofi
650 7 _areligiositet
650 7 _apragmatism
650 7 _auskonnollinen käyttäytyminen
650 7 _ausko
650 7 _apsykologia
650 7 _auskonto ja uskonnot
650 7 _apyhyys
650 7 _areligiöst beteende
650 7 _atro
650 7 _apsykologi
650 7 _ahelighet
650 7 _areligion och religioner
700 1 _aSaari, Elvi
942 _h20.2
999 _c17327
_d17327