000 01243cam a2200529 i 4500
020 _a951768066X
245 0 0 _aFeministejä : aikamme ajattelijoita
260 _aTampere
_bVastapaino
_c2000
300 _a350 s.
_c21 cm
500 _3kirja
650 7 _afilosofia
650 7 _anaistutkimus
650 7 _ateoriat
650 7 _atutkimus
650 7 _atutkijat
650 7 _anaiset
650 7 _aemansipaatio
650 7 _anaisen asema
650 7 _anaishistoria
650 7 _afeminismi
650 7 _ahistoria
650 7 _asukupuoliroolit
650 7 _asukupuoli
650 7 _aseksuaalisuus
650 7 _anaisasialiikkeet
650 7 _anaisliikkeet
650 7 _afilosofi
650 7 _akvinnoforskning
650 7 _ateorier
650 7 _aforskning
650 7 _aforskare
650 7 _akvinnor
650 7 _aemancipation
650 7 _akvinnans ställning
650 7 _akvinnohistoria
650 7 _afeminism
650 7 _ahistoria
650 7 _akönsroller
650 7 _akön
650 7 _asexualitet
650 7 _akvinnosaksrörelser
650 7 _akvinnorörelser
700 1 _aAnttonen, Anneli
700 1 _aLempiäinen, Kirsti
700 1 _aLiljeström, Marianne
942 _h32.3
999 _c2354
_d2354