000 01672cam a2200697zi 4500
020 _a9512054876
100 1 _aCAMPION, Anna.
245 1 0 _aHoly smoke :
_bpyhässä pilvessä
260 _aJyväskylä
_aHelsinki
_bGummerus
_c2000
300 _a274 s.
_c22 cm
500 _aLisäpainokset: 2. p. 2000.
500 _aElokuva Holy Smoke perustuu tähän romaniin.
650 7 _akäännökset
650 7 _asuomen kieli
650 7 _aenglannin kieli
650 7 _aarvot
650 7 _aidentiteetti
650 7 _aihmissuhteet
650 7 _aikäero
650 7 _akultit
650 7 _amanipulaatio
650 7 _asuostuttelu
650 7 _aluopuminen
650 7 _aöversättningar
650 7 _afinska
650 7 _aengelska
650 7 _avärden
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _amänskliga relationer
650 7 _aåldersskillnad
650 7 _akulter
650 7 _amanipulation
650 7 _aövertalning
650 7 _aavstående
650 7 _aromaner
650 7 _aromaanit
650 7 _aidentiteetti
650 7 _akultit
650 7 _alänsimaalaisuus
650 7 _aitämainen filosofia
650 7 _aarvot
650 7 _arakkaussuhde
650 7 _aikäero
650 7 _amanipulaatio
650 7 _asuostuttelu
650 7 _aihmissuhteet
650 7 _aterapeutit
650 7 _agurut
650 7 _aAustralia
650 7 _aepäily
650 7 _a1990-luku
650 7 _aetsintä
650 7 _arakastavaiset
650 7 _aarvostelu
650 7 _aseksuaalisuus
650 7 _akultit
650 7 _akultit
650 7 _aerotiikka
700 1 _aAlopaeus, Marja
942 _h84.2
999 _c3186
_d3186