000 03162cam a2201141zi 4500
020 _a9510228370
020 _a9510194255
100 1 _aKELTIKANGAS-JÄRVINEN, Liisa
245 1 0 _aHyvä itsetunto
260 _aPorvoo
_aHelsinki
_aJuva
_bWSOY
_c1994
300 _a243 sivua
_c23 cm
500 _aLisäpainokset: 2.-3. p. 1994. - 4. p. 1995. - 5.-6. p. 1996. - 9. p. 1999.
500 _aLisäpainokset: 2.-3. p. 1994. - 4. p. 1995. - 5.-6. p. 1996. - 7. p. 1998. - 8. p. 1998. - 9. p. 1999. - 10. p. 2000. - 11. p. 2001. - 14. p. 2003. - 15. p. 2004. - 17. p. 2006. - 18. p. 2008.
500 _aLisäpainokset: 2.-3. p. 1994.
500 _a4. p. 1995.
500 _a5.-6. p. 1996.
500 _a9. p. 1999.
650 2 _aself concept
650 2 _apersonality development
650 7 _apsykologia
650 7 _aitsetunto
650 7 _aitseluottamus
650 7 _aelämänhallinta
650 7 _aminäkuva
650 7 _aalemmuudentunne
650 7 _apersoonallisuus
650 7 _apersoonallisuuden kehitys
650 7 _alapset (ikäryhmät)
650 7 _apsyykkinen kehitys
650 7 _atunne-elämän kehitys
650 7 _akasvatus
650 7 _akasvatuspsykologia
650 7 _alapsen kehitys
650 7 _akotikasvatus
650 7 _aidentiteetti
650 7 _aresurssit
650 7 _atavoitteet
650 7 _asuoritteet
650 7 _asukupuoli
650 7 _aelämänkaari
650 7 _amielenterveyshäiriöt
650 7 _aitsetuntemus
650 7 _akulttuuri
650 7 _avanhempi-lapsisuhde
650 7 _avarhaiskasvatus
650 7 _akoulut
650 7 _asyyllisyydentunne
650 7 _aminätietoisuus
650 7 _amurrosikä
650 7 _akehityspsykologia
650 7 _atunne-elämä
650 7 _alapsuus
650 7 _akiusaaminen
650 7 _aperhe-elämä
650 7 _anarsismi
650 7 _akulttuurierot
650 7 _aminä
650 7 _apsykologi
650 7 _asjälvkänsla
650 7 _asjälvförtroende
650 7 _alivskompetens
650 7 _ajagföreställning
650 7 _amindervärdeskänsla
650 7 _apersonlighet
650 7 _apersonlighetsutveckling
650 7 _abarn (åldersgrupper)
650 7 _apsykisk utveckling
650 7 _aemotionell utveckling
650 7 _afostran
650 7 _apedagogisk psykologi
650 7 _abarnets utveckling
650 7 _ahemuppfostran
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _aresurser
650 7 _amålsättningar
650 7 _aprestationer
650 7 _akön
650 7 _alevnadslopp
650 7 _amentala störningar
650 7 _asjälvkännedom
650 7 _akultur
650 7 _aföräldrar-barn-förhållande
650 7 _asmåbarnspedagogik
650 7 _askolor (läroanstalter)
650 7 _askuldkänsla
650 7 _ajagmedvetande
650 7 _apubertet
650 7 _autvecklingspsykologi
650 7 _akänsloliv
650 7 _abarndom
650 7 _amobbning
650 7 _afamiljeliv
650 7 _anarcissism
650 7 _akulturskillnader
650 7 _ajaget
650 7 _aPsychology
942 _h14.4
999 _c3385
_d3385