000 01324cam a2200565 i 4500
020 _a9510296643
100 1 _aFUGUET, Alberto
245 1 0 _aElämäni elokuvat
260 _aHelsinki
_b[WSOY]
_bJohnny Kniga
_c2004
300 _a371, [1] s.
_c21 cm
500 _3Kirja
650 7 _asuomenkielinen kirjallisuus
650 7 _akirjallisuus
650 7 _amuistot
650 7 _alapsuus
650 7 _aaikuistuminen
650 7 _akulttuurierot
650 7 _aperheet
650 7 _akieli ja kielet
650 7 _aidentiteetti
650 7 _amaanjäristykset
650 7 _akaupungit
650 7 _afinsk litteratur
650 7 _alitteratur
650 7 _aminnen (hågkomster)
650 7 _abarndom
650 7 _avuxenblivande
650 7 _akulturskillnader
650 7 _afamiljer
650 7 _aspråk
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _ajordbävningar
650 7 _astäder
650 7 _aromaner
650 7 _aromaanit
650 7 _amuistot
650 7 _amuistot
650 7 _aaikuistuminen
650 7 _akulttuurierot
650 7 _aperhe
650 7 _akieli
650 7 _amaanjäristykset
650 7 _aseismologit
650 7 _akaupungit
650 7 _akaupungit
650 7 _aperhe
650 4 _apojat
700 1 _aSelander, Sari
942 _h84.2
999 _c37283
_d37283