000 02327cam a22009494i 4500
020 _a9789511251965
100 1 _aHUSTVEDT, Siri
245 1 0 _aKesä ilman miehiä
260 _aHelsingissä
_bOtava
_c2011
300 _a238 sivua
_c22 cm
500 _aLisäpainokset: 2. p. 2011.
650 0 _aInterpersonal relations
650 0 _aDivorced women
650 0 _aWomen poets
650 7 _akesä
650 7 _akaunokirjallisuus
650 7 _anaapurit
650 7 _arunoilijat
650 7 _akäännökset
650 7 _asuomen kieli
650 7 _aenglannin kieli
650 7 _asuomenkielinen kirjallisuus
650 7 _anaiset
650 7 _aavioero
650 7 _aihmissuhteet
650 7 _amielenterveyshäiriöt
650 7 _atoipuminen
650 7 _aidentiteetti
650 7 _aselviytyminen
650 7 _akriisit
650 7 _aelämänmuutokset
650 7 _aystävyys
650 7 _aasumusero
650 7 _akaipaus
650 7 _akotiseutu
650 7 _avanhempi-lapsisuhde
650 7 _aäidit
650 7 _atyttäret
650 7 _akoulukiusaaminen
650 7 _asommar
650 7 _askönlitteratur
650 7 _agrannar
650 7 _adiktare
650 7 _aöversättningar
650 7 _afinska
650 7 _aengelska
650 7 _afinsk litteratur
650 7 _akvinnor
650 7 _askilsmässa
650 7 _amänskliga relationer
650 7 _amentala störningar
650 7 _abli återställd
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _acoping
650 7 _akriser
650 7 _alivsförändringar
650 7 _avänskap
650 7 _ahemskillnad
650 7 _alängtan
650 7 _ahembygd
650 7 _aföräldrar-barn-förhållande
650 7 _amödrar
650 7 _adöttrar
650 7 _askolmobbning
650 7 _amielenterveyshäiriöt
650 7 _aidentiteetti
650 7 _aselviytyminen
650 7 _aelämänmuutokset
650 7 _aystävyys
650 7 _aasumusero
650 7 _akaipaus
650 7 _akotiinpaluu
650 7 _avanhempi-lapsisuhde
650 7 _akoulukiusaaminen
650 7 _animettömät viestit
650 7 _arunoilijat
650 7 _anaapurit
650 7 _apikkukaupungit
650 7 _apalvelutalot
700 1 _aRikman, Kristiina
942 _h84.2
999 _c37785
_d37785