000 01770cam a2200685zi 4500
020 _a9519152938
100 1 _aKARKAMA, Pertti
245 1 0 _aImpivaara ja yhteiskunta :
_btutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuurista
260 _a[Oulu]
_bPohjoinen
_c1985
300 _a281 s.
_c25 cm
500 _3Kirja
650 7 _akirjallisuudentutkimus
650 7 _akulttuuri
650 7 _atutkimus
650 7 _akirjallisuus
650 7 _akulttuurihistoria
650 7 _aesseet
650 7 _akansallinen identiteetti
650 7 _asuomalaiset
650 7 _akulttuuriperintö
650 7 _akaunokirjallisuus
650 7 _ayhteiskunta
650 7 _akansallisuusaate
650 7 _akirjallisuudenhistoria
650 7 _akansallinen kulttuuri
650 7 _aihanteet
650 7 _akansa (kansanihmiset)
650 7 _aestetiikka
650 7 _akansalliskirjallisuus
650 7 _aisänmaallisuus
650 7 _akansankuvaus
650 7 _aviihdekirjallisuus
650 7 _akirjallisuuspolitiikka
650 7 _asuomalaisuus
650 7 _alitteraturvetenskap
650 7 _akultur
650 7 _aforskning
650 7 _alitteratur
650 7 _akulturhistoria
650 7 _aessäer
650 7 _anationell identitet
650 7 _afinländare
650 7 _akulturarv
650 7 _askönlitteratur
650 7 _asamhället
650 7 _anationalitetsidén
650 7 _alitteraturhistoria
650 7 _anationell kultur
650 7 _aideal
650 7 _afolket
650 7 _aestetik
650 7 _anationallitteratur
650 7 _afosterländskhet
650 7 _afolklivsskildring
650 7 _aunderhållningslitteratur
650 7 _alitteraturpolitik
650 7 _afinskhet
650 4 _aSuomi
942 _h86
999 _c3829
_d3829