000 01744cam a2200661 i 4500
020 _a9517680252
100 1 _aPIETILÄ, Veikko
245 1 0 _aJoukkoviestintätutkimuksen valtateillä
260 _aTampere
_bVastapaino
_c1997
300 _a409 sivua
_c21 cm
500 _aLisäpainokset: 2. p. 2005.
500 _aLisäpainokset: 2. p. 2005. - 3. p. 2007.
500 _a3. p. 2007.
650 7 _ajoukkoviestintä
650 7 _atutkimus
650 7 _atiedotustutkimus
650 7 _ajournalistiikka
650 7 _aoppihistoria
650 7 _ahistoria
650 7 _akulttuurintutkimus
650 7 _aviestintä
650 7 _ayhteiskunta
650 7 _aFrankfurtin koulukunta
650 7 _afeminismi
650 7 _apostmodernismi
650 7 _aviestinnän sosiologia
650 7 _atiedonvälitys
650 7 _asosiologia
650 7 _ajoukkoviestimet
650 7 _atutkimusmenetelmät
650 7 _atieteenhistoria
650 7 _atiedotusoppi
650 7 _aviestimet
650 7 _amasskommunikation
650 7 _aforskning
650 7 _amassmedieforskning
650 7 _ajournalistikvetenskap
650 7 _alärdomshistoria
650 7 _ahistoria
650 7 _akulturforskning
650 7 _akommunikation
650 7 _asamhället
650 7 _aFrankfurtskolan
650 7 _afeminism
650 7 _apostmodernism
650 7 _akommunikationssociologi
650 7 _ainformationsförmedling
650 7 _asociologi
650 7 _amassmedier
650 7 _aforskningsmetoder
650 7 _avetenskapshistoria
650 7 _akommunikationslära
650 7 _amedier (kommunikation)
650 7 _atutkimus
650 7 _aviestintä
650 7 _ajoukkoviestintä
942 _h07.01
999 _c4345
_d4345