000 01246cam a2200493zi 4500
020 _a9510179140
100 1 _aUIMONEN, Risto
245 1 0 _aJulkisuuspeli :
_bimagonrakennus politiikassa
260 _aPorvoo
_aHelsinki
_aJuva
_bWSOY
_c1992
300 _a339, [1] s.
_c20 cm
500 _a2. p. 1994.
500 _aLisäpainokset: 2. p. 1994.
650 7 _amielikuvat
650 7 _apoliitikot
650 7 _ajulkisuus
650 7 _apolitiikka
650 7 _amainonta
650 7 _ajoukkoviestintä
650 7 _aviestintä
650 7 _apsykologia
650 7 _alehdistö
650 7 _aviestimet
650 7 _aimago
650 7 _ajulkisuuskuva
650 7 _apresidentinvaalit
650 7 _aföreställningar (uppfattningar)
650 7 _apolitiker
650 7 _aoffentlighet
650 7 _apolitik
650 7 _areklam (marknadsföring)
650 7 _amasskommunikation
650 7 _akommunikation
650 7 _apsykologi
650 7 _atidningspress
650 7 _amedier (kommunikation)
650 7 _aimage
650 7 _aoffentlig profil
650 7 _apresidentval
650 7 _ajulkisuus
650 7 _apoliitikot
650 7 _apolitiikan psykologia
650 7 _aviestintä
942 _h32.182
999 _c4428
_d4428