000 00793cam a22003017i 4500
020 _a951929760X
100 0 _aKANGAS, Risto
245 1 0 _aJürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoria
260 _aHki
_bTutkijaliitto
_c1989
300 _a114 sivua
500 _3Kirja
650 7 _ayhteiskuntateoriat
650 7 _arationaalisuus
650 7 _atieteenfilosofia
650 7 _akommunikatiivisen toiminnan teoria
650 7 _ayhteiskuntakritiikki
650 7 _asosiologia
650 7 _asamhällsteorier
650 7 _arationalitet
650 7 _avetenskapsfilosofi
650 7 _akommunikativ handlingsteori
650 7 _asamhällskritik
650 7 _asociologi
650 7 _afilosofia
650 7 _asosiologia
650 7 _ayhteiskuntateoriat
942 _h16.7
999 _c4495
_d4495