000 01886cam a2200745 i 4500
020 _a9529901607
100 1 _aPUOHINIEMI, Martti
245 1 0 _aArvot, asenteet ja ajankuva
260 _a[Espoo]
_bLimor
_c2002
300 _aix, 373, [4] s.
_c25 cm
500 _aA3-tutkimus.
500 _aKannessa myös tutkimuksen lyhenne A3.
500 _aKansialanimeke: Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan.
650 7 _aarvot
650 7 _amuutos
650 7 _asuomalaiset
650 7 _aasenteet
650 7 _atietoyhteiskunta
650 7 _ayhteiskunta
650 7 _atulevaisuudenodotukset
650 7 _auhkakuvat
650 7 _ayhteiskunnallinen muutos
650 7 _akuluttajakäyttäytyminen
650 7 _asosiaalipsykologia
650 7 _aarki
650 7 _aelämänodotukset
650 7 _ayhteiskuntakehitys
650 7 _atulevaisuus
650 7 _akyselytutkimus
650 7 _asosiaalinen muutos
650 7 _aetiikka
650 7 _avapaa-aika
650 7 _avärden
650 7 _aförändring
650 7 _afinländare
650 7 _aattityder
650 7 _ainformationssamhälle
650 7 _asamhället
650 7 _aframtidsförväntningar
650 7 _ahotbilder
650 7 _asamhällsförändring
650 7 _akonsumentbeteende
650 7 _asocialpsykologi
650 7 _avardag
650 7 _aförväntningar på livet
650 7 _asamhällsutveckling
650 7 _aframtid
650 7 _aenkätundersökning
650 7 _asocial förändring
650 7 _aetik
650 7 _afritid
650 7 _asosiaalinen muutos
650 7 _aasenteet
650 7 _aarvot
650 7 _aYhteiskunta
650 7 _aArvot
650 7 _aAsenteet
650 7 _aEtiikka
650 7 _aSociety
650 7 _aValues
650 7 _aAttitudes
650 7 _aEthics
650 7 _ayhteiskunta
942 _h30.13
999 _c800
_d800