000 01811cam a2200781zi 4500
020 _a9512643693
100 1 _aVERRONEN, Maarit
245 1 0 _aLuolavuodet
260 _aHelsinki
_bKirjayhtymä
_c1998
300 _a141 s.
_c22 cm
500 _3Kirja
650 7 _asuomenkielinen kirjallisuus
650 7 _asuomen kieli
650 7 _amuistot
650 7 _apakolaisuus
650 7 _aluolat
650 7 _atutkimus
650 7 _aalkuperä
650 7 _aidentiteetti
650 7 _akalliotaide
650 7 _akivikautiset kulttuurit
650 7 _akotiinpaluu
650 7 _arehellisyys
650 7 _asymboliikka
650 7 _afinsk litteratur
650 7 _afinska
650 7 _aminnen (hågkomster)
650 7 _aflyktingskap
650 7 _agrottor
650 7 _aforskning
650 7 _aursprung
650 7 _aidentitet (självbild)
650 7 _abergkonst
650 7 _astenålderskulturer
650 7 _ahemkomst
650 7 _aärlighet
650 7 _asymbolik
650 7 _aromaner
650 7 _aromaanit
650 7 _anaisromaanit
650 7 _aalkuperä
650 7 _aidentiteetti
650 7 _akivikautiset kulttuurit
650 7 _akotiinpaluu
650 7 _aitsetuntemus
650 7 _apoikkeavuus
650 7 _asivullisuus
650 7 _arehellisyys
650 7 _amuistot
650 7 _apakolaisuus
650 7 _akalliotaide
650 7 _asymboliikka
650 7 _amatemaatikot
650 7 _aspeleologit
650 7 _ayksineläjät
650 7 _atutkijat
650 7 _aluolat
650 7 _aetsintä
650 7 _atutkimus
650 7 _akylät
650 7 _aleirisalikukkula
650 7 _alapsuus
650 7 _amaailmankuva
650 7 _avuodenajat
650 7 _aluolat
650 7 _amuukalaisuus
942 _h84.2
999 _c8043
_d8043